Yêu cầu về hình thức bên ngoài của cống hộp đúc sẵn

Yêu cầu về hình thức bên ngoài của cống hộp đúc sẵn

1. Độ phẳng đều của bề mặt:

– Bề mặt bên trong và bên ngoài của cống yêu cầu phẳng đều, không được có các điểm gồ lên hoặc lõm xuống quá 5mm.

– Trên bề mặt cống không cho phép các lỗ rỗng có chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 12mm.

cống hộp đúc sẵn công ty CP VLXD Sông Đáy
cống hộp đúc sẵn công ty CP VLXD Sông Đáy

2. Vỡ bề mặt:

– Khi có các khuyết tật vỡ bề mặt bê tông do quá trình sản xuất vận chuyển, thì tổng diện tích bề mặt vỡ không được quá (6xH)mm. Trong đó diện tích một miếng vỡ không được lớn hơn (3xH)mm2 (với H là kích thước trong của cống hộp).

Cống cũng không được có diện tích bê tông bị vỡ trên cả hai bề mặt (mặt trong và mặt ngoài) ở chỗ tiếp xúc của miệng cống.

3. Nứt bề mặt:

– Cho phép có các vết nứt bê tông do biến dạng mềm, nhưng bề rộng vết nứt không được quá 0.1mm. Các vết nứt này có thể được lấp bằng cách xoa hồ xi măng.

4. Sự biến màu của bê tông cống:

Có thể chấp nhận sự biến màu của bê tông cống, nhưng nếu bê tông bị nhuốm màu do cốt thép bên trong bị gỉ thì ống cống đó không đạt yêu cầu chất lượng.

5. Sai số kích thước cho phép của cống:

Ký hiệu kích thước và sai số thước cho phép của 6 loại cống được trình bày trong Bản vẽ số CT/272-05/03-04.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cống hộp đúc sẵn và các sản phẩm cấu kiện bê tông đúc sẵn vui lòng liên hệ Mr. Hoàng: 0944997194