0942862866

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 0942 862 866

Dịch vụ thí nghiệm

   Được thành lập và công nhận theo Quyết định số: 499/QĐ-BXD ngày 22/10/2014, Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Las-XD 1432 (LAS-XD 1432) có khả năng thực hiện 19 phép thử bao gồm 157 chỉ tiêu chuyên ngành xây dựng;

   Hoạt động của Trung tâm bao trùm lên nhiều lĩnh vực nhu: xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thủy- nhiệt điện, thủy lợi,… Do các cán bộ có trình độ Thạc sỹ, kỹ sư có từ 5 đến 15 năm kinh nghiệm trong hoạt động thí nghiệm và kiểm định, tư vấn, giám định phù hợp,… thực hiện.

   Trung tâm được đầu tư trang bị đầy đủ các hệ thống thiết bị, máy thí nghiệm, thiết bị kiểm định hiện đại với công nghệ tiên tiến nhất, đạt tiêu chuẩn của một phòng thí nghiệm chuẩn quốc tế. 

dich vu thi nghiem be tong song day
dịch vụ thí nghiệm bê tông Sông Đáy