0944 997 194

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 0944 997 194

Nhà Máy

Phòng thí nghiệm Las-XD 1432

Được thành lập và công nhận thẹo Quyết định số: 499/QĐ-BXD ngày 22/10/2014, Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định chất lượng công trình xây