Phòng thí nghiệm Las-XD 1432

Được thành lập và công nhận thẹo Quyết định số: 499/QĐ-BXD ngày 22/10/2014, Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Las-XD 1432 ( LAS-XD1432) có khả năng thực hiện 19 phép thử bao gồm 157 chỉ tiêu chuyên ngành xây dựng.

Hoạt động của Trung tâm bao trùm lên nhiều lĩnh vực như: xây dựng dận dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thủy- nhiệt điện, thủy lợi, cấu kiện bê tông đúc sẵn… Do các cán bộ có trình độ Thạc sỹ, kỹ sư đã có từ 5 đến 15 năm kinh nghiệm trong hoạt động thí nghiệm và kiểm định, tư vấn, giám định phù hợp,… thực hiện.

Trung tâm được đầu tư trang bị đầy đủ các hệ thống thiết bị, máy thí nghiệm, thiết bị kiểm định hiện đại với công nghệ tiên tiến nhất, đạt tiêu chuẩn của một phòng thí nghiệm chuẩn quốc tế.

Với phương châm: Khách quan- Trung Thực- Chính xác – Nhanh chóng. Trung tâm cam kết sẽ mang đến cho khách hàng một dịch vụ tốt nhất và luôn là chỗ dựa tin cậy của các nhà đầu tư về chất lượng công trình, đáp ứng các yêu cầu của thực tế, vữn bước phát triển và hội nhập cùng đất nước.

Để biết thêm thông tin về phòng thí nghiệm Las-XD 1432 và sản phẩm cấu kiện bê tông đúc sẵn vui lòng liên hệ:094997194

Máy ép cống 40 Tấn
Máy ép cống 40 Tấn
Máy thí nghiệm phục vụ thí nghiệm bê tông cống
Máy thí nghiệm phục vụ thí nghiệm bê tông cống
Máy nén mẫu cấu kiện bê tông đúc sẵn
Máy nén mẫu cấu kiện bê tông đúc sẵn
Máy nén mẫu thép cấu kiện bê tông đúc sẵn
Máy nén mẫu thép cấu kiện bê tông đúc sẵn