0942862866

   Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty CP VLXD Sông Đáy bao gồm: Ban Tổng Giám đốc: Điều hành mọi hoạt động của Công ty theo nghị quyết HĐQT Các phòng chức năng, gồm: – Phòng Hành chính – Nhân sự: Đảm bảo duy trì các hoạt động hàng ngày của toàn Công ty và quản trị nhân sự – Phòng Tài chính – Kế toán: Theo dõi quản trị công tác tài chính kế toán của Công ty; – Phòng Kinh doanh: Thực hiện nhiệm vụ bán hàng và phát triển thị trường – Phòng Kỹ thuật – Vật tư: Chịu trách nhiệm công tác vật tư phục vụ sản xuất và máy, thiết bị của Công ty Và 2 nhà máy sản xuất tại Bắc Ninh và Hà Nội

   Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, kỹ sư có năng lực được đào tạo chính quy, lực lượng công nhân có tay nghề cao và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất ống cống.

   Chúng tối luôn đáp ứng được các sản phẩm tốt nhất cho khách hàng cũng như sẵn sàng hỗ trợ tư vấn về sản phẩm và phương pháp thi công lắp đặt ống cống.