0944 997 194

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 0944 997 194

Dịch vụ vận chuyển

  Ngoài xe chuyên dụng dung để vận chuyển sản phẩm của công ty, chúng tôi còn ký kết hợp đồng và hợp tác với 05 công ty chuyên về vận chuyển. Với trên 30 đầu xe các loại phục vụ cho việc vận chuyển ống cống chúng tôi có khả năng đáp ứng tốt cho các công trình.