Nhà máy sản xuất VLXD Sông Đáy 2

Nhà máy sản xuất VLXD Sông Đáy 2 được xây dựng trên diện tích 9.5 ha tại Cụm Công nghiệp Hà Mãn – Trí Quả, Thuận Thành, Bắc Ninh.

Nhà máy Sông Đáy II được đầu tư đồng bộ và hiện đại gồm 6 dây chuyền sản xuất cống tròn và cống hộp theo tiêu chuẩn ASTM C76 của Hoa Kỳ và TCVN 9113-2012, TCVN 9116-2012. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2009.

Để biết thêm thông tin về nhà máy và các sản phẩm cấu kiện bê tông đúc sẵn Sông Đáy vui lòng LH Mr Hoàng: 0944997194

Nhà máy cấu kiến bê tông đúc sẵn Sông Đáy
Nhà máy cấu kiến bê tông đúc sẵn Sông Đáy
Bãi tập kết cống hộp đúc sẵn
Bãi tập kết cống hộp đúc sẵn
Cống hộp đơn đúc sẵn H3mx3m
Cống hộp đơn đúc sẵn H3mx3m
Kho cống tròn đúc sẵn Sông Đáy
Kho cống tròn đúc sẵn Sông Đáy